marți, 5 octombrie 2010

Cum se lauda un vin... (fragment din "Cavalerii" de Ioan Dan)

- Ce vinuri ai?
- Un roşu de Şard, care îţi retează picioarele după a treia cană. Care te lasă năuc la a patra şi...
- Nu! Nu, jupâne! grăi mânios Cristache Mutu. Vor beşti despre el ca despre un duşman. Rubiniul de Şard e dulce-amărui ca adierea vântului de primăvară. La a doua cană e încins ca pământul arat proaspăt, din care ies aburii calzi. La a treia cană e blând ca holda coaptă. La a patra, neruşinat ca viile pârguite, care-şi arată sânii de sub frunze. La a cincea, aspru ca zilele sfârşitului de noiembrie. La a şasea, adânc şi tainic, aşa cum e pământul sub omătul mare. La a şaptea, sunt puţini băutori care îl mai pot ase măna cu ceva.
- Vai, domnule! se miră Goliat. Sunteţi poet?
- Mai rău, prietene. Sunt hangiu.

Niciun comentariu: